Zorg voor jezelf

Vergoeding en tarieven

De GGZ is voorlopig nog steeds ingedeeld in de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ . Ik werk als GZ-psycholoog binnen de Generalistische Basis GGZ. Dat betekent dat u bij mij terecht kunt voor lichte tot matige klachten voor volwassenen met een niet-complexe psychische stoornis.

Met ingang van 1 januari 2022 is een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ van kracht. Het zorgprestatiemodel. Kort gezegd: ZPM.

Uitleg ZPM 2022

Behandelingen kunnen worden vergoed vanuit de basisverzekering, aanvullende verzekering of door de werkgever.

Vergoed vanuit de basisverzekering

Let op! Vanaf  januari 2023 heb ik geen contracten met zorgverzekeraars! En werk ik dus volledig ongecontracteerd. (Zie ongecontracteerde zorg, hieronder)

Sommige klachten worden vergoed vanuit de basisverzekerking, de zogenaamde Basis GGZ. Dit zijn lichte tot matige klachten voor volwassenen met een niet-complexe psychische stoornis. Voorbeelden van zulke klachten zijn: spannings- en angstklachten, overmatig piekeren, stemmingsproblematiek, posttraumatische stressklachten en onverklaarbare lichamelijke klachten.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een zogenaamde DSM-stoornis  (b.v. depressieve klachten, angstklachten, posttraumatische stressklachten, onverklaarbare lichamelijke klachten).

Op basis van uw klachten typeer ik uw zorgvraag. Dit wordt in het ZPM ook wel zorgvraagtypering genoemd. De zorgvraagtypering kan tijdens de behandeling op grond van voortschrijdend inzicht aangepast worden.

Hoeveel sessies er nodig zijn en vergoed zullen worden hangt af van de ernst van de klachten vastgelegd in de zorgvraagtypering.

Niet alle klachten en stoornissen worden vanuit de basiszorg vergoed. De diagnosen aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk-en relatieproblemen en enkelvoudige fobieën worden gedeclareerd aan cliënt zelf onder de noemer onverzekerde zorg: OVP. In het nieuwe bekostigingssysteem wordt dit wel niet-basispakket zorg genoemd.  Afhankelijk van uw zorgverzekeraar komt u voor een vergoeding van niet basispakket zorg in aanmerking vanuit het aanvullende pakket. Raadpleeg uw polis of vraag dit na bij uw verzekeraar.

Voor meer gedetailleerde informatie zie www.zorgprestatiemodel.nl

In het nieuwe bekostigingssysteem kan verzekerde zorg opnieuw weer per consult (zorgprestatie), per maand gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

U hoeft in 2024 geen eigen bijdrage per sessie te betalen, de vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB GGZ valt wel onder het verplichte eigen risico.  Vanaf 2022 wordt dit ieder kalenderjaar opnieuw in rekening gebracht door de zorgverzekeraar.

Vergoed door de werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekering

Psychische behandelingen die de bedrijfsarts voorstelt worden vergoed vanuit de ziekteverzuimverzekering van de werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het kan gaan om behandeling van de volgende klachten:(werk)stressklachten, spanning en angst, overmatig piekeren, stemmingsklachten, verwerking van traumatische ervaringen, maar ook om partnerrelatieproblemen, aanpassingsproblemen, problemen rond verlies en rouw, omgaan met ziekte en overlijden, slaapproblemen en opvoedingsproblemen, (milde) verslavingen, overgewicht, omgaan met pijn, stoppen met roken, een gezondere levensstijl, levensfaseproblematiek en loopbaankeuzes en persoonlijke ontwikkeling.

Deze begeleiding wordt aangeboden aan werknemers of verzekering houders, als er afspraken zijn tussen uw werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekering met bijvoorbeeld het CSR centrum of Resilians of QS Gezondheidsmanagement. Dit zijn organisaties met een landelijk dekkend netwerk van hulpverleners waar ik sinds 2000 bij aangesloten ben. U kunt dit navragen bij uw werkgever (bedrijfsarts) of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Werkgevers blijken regelmatig bereid een bijdrage te leveren aan kosten voor hulp die uw klachten verminderen, uw gezondheid bevordert en het dagelijks functioneren verbetert. Het is dus altijd raadzaam bij uw werkgever te informeren over de mogelijkheden.

Codes en tarieven 2024

Tarieven 2024 meest gebruikt Psychologiepraktijk H.P. Hagenbeek

Tarieven uitgebreid 2024-ZPM- Psychologiepraktijk H.P.Hagenbeek

OVP = onverzekerd product. Dit wordt in het nieuwe systeem niet basispakket zorg consult genoemd. Niet alle klachten, stoornissen worden vanuit de basiszorg vergoed. De diagnosen aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk-en relatieproblemen en enkelvoudige fobieën worden gedeclareerd aan cliënt zelf onder de noemer niet basispakket zorg.

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar komt u voor een vergoeding van niet basispakket zorg in aanmerking vanuit het aanvullende pakket. Raadpleeg uw polis of vraag dit na bij uw verzekeraar.

Gecontracteerde zorg

Let op! Vanaf  januari 2023 heb ik geen contracten met zorgverzekeraars en werk ik alleen nog ongecontracteerd (zie hieronder).

Ongecontracteerde zorg 2024

U ontvangt zelf maandelijks de nota.  Deze nota dient u in bij uw zorgverzekeraar.

Hiervan krijgt u het grootste deel vergoed door uw zorgverzekeraar. Het bedrag wat u precies vergoed krijgt hangt af van uw zorgverzekeraar en daarbinnen van de specifieke polis die u heeft afgesloten. Er zitten grote verschillen in de mate waarin u deze zorg vergoed krijgt per zorgverzekeraar. Dit kan variëren tussen de 50 en 100%. Het wel of niet hebben van een contract met uw zorgverzekeraar verandert per jaar en heeft niet te maken met meer of mindere kwaliteit van de zorg. De kwaliteit voldoet aan dezelfde eisen als gecontracteerde zorg omdat gz-psychologen allemaal voldoen aan de BIG registratie met herregistratie eisen.  Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief heeft van een arts. Daarnaast adviseer ik om altijd voor aanvang van de behandeling contact te zoeken met uw zorgverzekeraar over de voorwaarden die gesteld worden bij uw polis  om voor vergoeding in aanmerking te komen als u een niet gecontracteerde zorgverlener bezoekt.


 

Scroll naar boven