Zorg voor jezelf

Vergoeding en tarieven

Met ingang van 1 januari 2014 is het stelsel van de GGZ veranderd. De GGZ is nu ingedeeld in de Generalistische Basis GGZ (voorheen de eerstelijns psychologische zorg) en de Gespecialiseerde GGZ (voorheen de tweedelijns GGZ). Ik werk als GZ-psycholoog binnen de Generalistische Basis GGZ. Dat betekent dat u bij mij terecht kunt voor lichte tot matige klachten voor volwassenen met een niet-complexe psychische stoornis.

Behandelingen kunnen worden vergoed vanuit de basisverzekering, aanvullende verzekering of door de werkgever.

Vergoed vanuit de basisverzekering

Sommige klachten worden vergoed vanuit de basisverzekerking, de zogenaamde Basis GGZ. Dit zijn lichte tot matige klachten voor volwassenen met een niet-complexe psychische stoornis. Voorbeelden van zulke klachten zijn: spannings- en angstklachten, overmatig piekeren, stemmingsproblematiek, posttraumatische stressklachten en onverklaarbare lichamelijke klachten.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een zogenaamde DSM-stoornis  (b.v. depressieve klachten, angstklachten, posttraumatische stressklachten, onverklaarbare lichamelijke klachten). Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product:

Kort (ongeveer 300 minuten)
Middel (ongeveer 500 minuten)
Intensief (ongeveer 750 minuten)

Het betreft hier zowel directe sessie tijd als indirecte tijd die nodig is om aan onze administratieve verplichtingen te kunnen voldoen.

Hoeveel sessies er nodig zijn en vergoed zullen worden hangt af van de ernst van de klachten.

Niet alle klachten en stoornissen worden vanuit de basiszorg vergoed. De diagnosen aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk-en relatieproblemen en enkelvoudige fobieën worden gedeclareerd aan cliënt zelf onder de noemer onverzekerde zorg: OVP. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar komt u voor een vergoeding van OVP in aanmerking vanuit het aanvullende pakket. Raadpleeg uw polis of vraag dit na bij uw verzekeraar.

Voor meer gedetailleerde informatie zie www.invoeringbasisggz.nl

De verzekerde zorg wordt niet meer per consult gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, maar na afloop van de behandeling.

U hoeft in 2021 geen eigen bijdrage per sessie te betalen, de vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB GGZ valt wel onder het verplichte eigen risico.

Vergoed door de werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekering

Psychische behandelingen die de bedrijfsarts voorstelt worden vergoed vanuit de ziekteverzuimverzekering van de werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het kan gaan om behandeling van de volgende klachten:(werk)stressklachten, spanning en angst, overmatig piekeren, stemmingsklachten, verwerking van traumatische ervaringen, maar ook om partnerrelatieproblemen, aanpassingsproblemen, problemen rond verlies en rouw, omgaan met ziekte en overlijden, slaapproblemen en opvoedingsproblemen, (milde) verslavingen, overgewicht, omgaan met pijn, stoppen met roken, een gezondere levensstijl, levensfaseproblematiek en loopbaankeuzes en persoonlijke ontwikkeling.

Deze begeleiding wordt aangeboden aan werknemers of verzekering houders, als er afspraken zijn tussen uw werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekering met bijvoorbeeld het CSR centrum of Resilians. Dit zijn organisaties met een landelijk dekkend netwerk van hulpverleners waar ik sinds 2000 bij aangesloten ben. U kunt dit navragen bij uw werkgever (bedrijfsarts) of arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Werkgevers blijken regelmatig bereid een bijdrage te leveren aan kosten voor hulp die uw klachten verminderen, uw gezondheid bevordert en het dagelijks functioneren verbetert. Het is dus altijd raadzaam bij uw werkgever te informeren over de mogelijkheden.

Codes en tarieven 2021

Code Prestatie Tarief
180001 kort € 522,13
180002 middel € 885,01
180003 intensief € 1434,96
180005 onvolledig behandeltraject* € 228,04
194073 OVP** € 105,00

* van de prestatie “onvolledig behandeltraject” kan gebruik gemaakt worden voor behandelingen, waarin blijkt dat de problematiek beter behandeld kan worden bij S GGZ of via uw huisarts door de praktijk ondersteuner GGZ.

**OVP = onverzekerd product. Niet alle klachten, stoornissen worden vanuit de basiszorg vergoed. De diagnosen aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk-en relatieproblemen en enkelvoudige fobieën worden gedeclareerd aan cliënt
zelf onder de noemer onverzekerde zorg, OVP.

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar komt u voor een vergoeding van OVP in aanmerking vanuit het aanvullende pakket. Raadpleeg uw polis of vraag dit na bij uw verzekeraar.

Gecontracteerde zorg

In 2021 heb ik een contract met DSW en Stad Holland en Zilveren Kruis Achmea en Interpolis, FBTO en De Friesland Zorgverzekeraar en ONVZ, De Amersfoortse, Ditzo en ASR.  De nota gaat in dat geval rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Ongecontracteerde zorg

Bent u elders verzekerd dan krijgt u maandelijks een voorschotnota van E 100,- per sessie. Dit bedrag schiet u voor aan mij. Na afronding van het traject ontvangt u een nota van mij met het totaalbedrag van het behandeltraject (zie tarieven tabel hierboven voor een of wel  kort, of wel middellang ofwel een intensief behandeltraject). Het totaal van de voorschotten wordt dan verrekend met het totaalbedrag van het behandeltraject  dat  op de eindnota voor de zorgverzekeraar staat. Deze nota dient u in bij uw zorgverzekeraar. ( In de meeste gevallen betekent dit dat bij afronding van de behandeling nog een laatste voorschot betaling gedaan dient te worden.)

Hiervan krijgt u het grootste deel vergoed door uw zorgverzekeraar. Het bedrag wat u precies vergoed krijgt hangt af van uw zorgverzekeraar en daarbinnen van de specifieke polis die u heeft afgesloten. Er zitten grote verschillen in de mate waarin u deze zorg vergoed krijgt per zorgverzekeraar. Dit kan variëren tussen de 60 en 100%. Het wel of niet hebben van een contract met uw zorgverzekeraar verandert per jaar en heeft niet te maken met meer of mindere kwaliteit van de zorg. De kwaliteit voldoet aan dezelfde eisen als gecontracteerde zorg omdat gz-psychologen allemaal voldoen aan de BIG registratie met herregistratie eisen.  Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief heeft van een arts. Daarnaast adviseer ik om altijd voor aanvang van de behandeling contact te zoeken met uw zorgverzekeraar over de voorwaarden die gesteld worden bij uw polis  om voor vergoeding in aanmerking te komen als u een niet gecontracteerde zorgverlener bezoekt.


 

Scroll naar boven