Zorg voor jezelf

Behandeling

Algemene informatie

Ik werk als GZ-psycholoog binnen de Generalistische Basis GGZ. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Ik heb hiervoor een aantal “tools” c.q. vaardigheden tot mijn beschikking, die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld.

Klachten

Psychologiepraktijk H.P Hagenbeek richt zich op volwassenen vanaf 18 jaar.  U kunt in mijn praktijk terecht voor de volgende klachten:
(Werk)stressklachten
Spanning en angst
Overmatig piekeren
Stemmingsklachten
Verwerking van traumatische ervaringen
Partnerrelatieproblemen
Aanpassingsproblemen
Problemen rond verlies en rouw
Omgaan met ziekte en overlijden
Slaapproblemen
Opvoedingsproblemen
(Milde) verslavingen
Overgewicht
Omgaan met pijn
Een gezondere levensstijl
Levensfaseproblematiek
Loopbaankeuzes
Persoonlijke ontwikkeling.

Intake gesprek

Ik zal eerst een intakegesprek met u voeren en eventueel een test afnemen. Ik typeer de zorgzwaarte d.m.v. en Honos+ vragenlijst. Deze zorgzwaarte typering wordt later soms nog aangepast door voortschrijdend inzicht.  Daarna zal ik met u bespreken in hoeveel gesprekken ik verwacht u te kunnen helpen. Constateer ik dat u niet binnen de GB GGZ geholpen kunt of mag ( dat kan te maken hebben met de zorgverzekeraar) worden, dan verwijs ik u terug naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ (praktijk ondersteuner GGZ) kan bieden voldoende.

Voordat een intake gesprek kan plaatsvinden krijgt u instructies om de volgende documenten (of een kopie daarvan) te uploaden in een beveiligd patiënten dossier genaamd my mind space.

1. De verwijsbrief van de huisarts.
Op de verwijzing moeten uw gegevens ( adres, geboortedatum, relatienummer zorgverzekeraar en uw BSN nummer) vermeld staan. De huisarts dient zijn AGB code te vermelden en een vermoeden van de stoornis.
2. Het zorgpasje van uw verzekering.
3. Een geldig identiteitsbewijs.

Gesprekken

De gesprekken duren 60 minuten.

Ik werk volgens de richtlijnen van de beroepsverenigingen NIP (www.psynip.nl).
De richtlijnen van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) zijn van toepassing.

Ik voldoe aan de eisen van een Klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschillencommissie (Wkkgz) via mijn beroepsvereniging. GZ-psychologen zijn verplicht zich te laten her-registreren. Om aan deze eisen voor herregistratie te voldoen volg ik opleidingen, cursussen en symposia. Verder neem ik deel aan intervisiebijeenkomsten.

Vanzelfsprekend wordt informatie over de behandeling niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.

Te laat of verhinderd

Wanneer u verhinderd bent voor een afspraak dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden via voicemail of een bericht via my mind space. Laat u korter van te voren weten dat u verhinderd bent of laat u niets horen dan ben ik genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen. De zorgverzekeraar zal deze kosten niet vergoeden.

Voor meer informatie over vergoedingen en tarieven kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.


 

Scroll naar boven